Connect now using the IP play.pokesplash.org

Top VotersUsername Daily Votes Weekly Votes Monthly Votes All Time Votes
CyUzi CyUzi 6 12 6 1770
D3_BC D3_BC 4 10 4 1746
CharmingCharmie CharmingCharmie 5 5 5 1429
XpanD XpanD 0 0 0 1243
POQDavid POQDavid 5 10 5 777
bencrow11 bencrow11 0 0 0 766
kellynorton kellynorton 0 0 0 662
sigi62 sigi62 0 0 0 658
HappyHanh HappyHanh 5 10 5 622
Stridak Stridak 0 0 0 599
Rutties Rutties 0 0 0 558
TechnoSusan TechnoSusan 0 0 0 552
Bolsenator Bolsenator 5 10 5 552
fluffiestboy fluffiestboy 0 0 0 517
Lukob96 Lukob96 5 5 5 482
JokeC JokeC 0 0 0 449
doawelul doawelul 0 0 0 409
Veczan Veczan 5 10 5 396
lawiuslorric lawiuslorric 0 0 0 380
SJKNOL SJKNOL 0 0 0 380
ShockingNymph ShockingNymph 5 5 5 368
Camillama Camillama 5 10 5 365
LucyTheKittyCat LucyTheKittyCat 0 0 0 306
GabiChan GabiChan 0 0 0 290
SomeNerdyNerd SomeNerdyNerd 0 0 0 275